Veel gestelde vragen

DDO geeft meer informatie dan alleen medewerkerstevredenheid. Het is een samenvoeging van de meest onderscheidende kenmerken van werkvermogen, Periodiek Medisch Onderzoek, Medewerkers tevredenheidsonderzoek, werkbeleving, vitaliteit, Agility (ontwikkeling en wenbaarheid) ea. Meer informatie en samenhang, voor minder geld!

Je kunt als organisatie natuurlijk zelf een vragenlijst samenstellen en inzetten.

Het is dan echter de vraag of je medewerkers voldoende veiligheid en anonimiteit kunt bieden. Medewerkers zullen wellicht minder geneigd zijn om eerlijk te antwoorden, als ze verwachten dat hun scores ingezien, of direct herleid kunnen worden .

Daarnaast kost een goede vragenlijst samenstellen veel tijd en vraagt het om specifieke kennis op gebied van testconstructie. Een betrouwbare vragenlijst moet valide zijn en datgene meten wat relevant is.

In een ideale situatie zijn werkgever en werknemer volledig transparant naar elkaar. In de praktijk is dit echter veelal niet het geval. Het invullen van DDO is volledig anoniem. De werkgever krijgt geen beschikking over, of inzicht in individuele scores.Medewerkers kunnen daardoor volledig eerlijk zijn. De samengevoegde resultaten geven een eerlijk, objectief medewerkersperspectief.

Het is belangrijk dat een vragenlijst betrouwbaar (valide) is. Een goede betrouwbaarheid is van belang voor deelname en de acceptatie van de resultaten. Er zijn diverse vormen van betrouwbaarheid (validiteit) die van belang zijn voor een goede vragenlijst. Dashboard Duurzame Ontwikkeling heeft een goede begrips- en inhoudsvaliditeit.

Wil je meer weten over de wetenschappelijke onderbouwing en validiteit van het Dasboard Duurzame Ontwikkeling, lees dan hier verder.

De vragen van Dasboard Duurzame Ontwikkeling zijn zorgvuldig geselecteerd. Gezamenlijk geven de vragen een goed inzicht in de belangrijkste kenmerken, van duurzame inzetbaarheid- en ontwikkeling.

Door gebruik te maken van dezelfde vragen is het mogelijk om trends waar te nemen en het effect van interventies te meten.

Het is mogelijk om specifieke, aanvullende vragen toe te voegen!

Uiteraard bent u benieuwd naar de kosten, maar wellicht zeker zo interessant is de vraag, wat levert het op? Wat is uw besparing als een gewaardeerde medewerker besluit om toch niet te vertrekken? Een medewerker niet uitvalt door een ongunstige werk-privé balans? Uw mensen meer plezier en energie ervaren?

Investeren in DDO, is investeren met groot rendement. Wij informeren u graag over onze tarieven. Wij doen u graag een passend voorstel.

Het DDO is inzetbaar voor Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). De standaard afname wordt hiervoor aangevuld met medisch onderzoek. DDO werkt hiervoor samen met ervaren partners. 

Het DDO is speciaal geschikt voor organisaties vanaf circa 15 medewerkers.

Met minder medewerkers is de anonimiteit minder optimaal te borgen. In kleinere organisaties is er vaak meer direct contact tussen leiding en medewerkers en daarmee meer inzicht.

Wij delen individuele en organisatie gegevens niet met derden. Scores worden anoniem, niet herleidbaar, gebruikt voor de persoonlijke- en organisatieanalyse en voor onderzoek naar optimalisatie en validiteit van het Dashboard Duurzame Ontwikkeling.

De opdrachtgevende organisatie krijgt geen inzicht in persoonlijke scores en ook niet de beschikking over de ruwe data. Hiermee waarborgen wij de anonimiteit van de deelnemers.

Lees hier meer over in onze privacy policy

De vragenlijst en het individuele dashboard zijn goed inzetbaar voor individuele ontwikkeltrajecten. Het persoonlijk dashboard geeft helder inzicht in de belangrijkste werkkenmerken en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden. 

Inhoud accordeon

Nee, het DDO is Nederlands- en Engelstalig. De (internationale) medewerker kan zelf zijn taal kiezen.

Op verzoek kunnen andere talen worden toegevoegd