Praktisch aan de slag met duurzame ontwikkeling

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Iedere organisatie heeft belang bij gemotiveerde, deskundige, gezonde medewerkers. Als medewerker wil je een prettig privé leven en plezier en voldoening uit je werk halen. Maar hoe zorg je daar in de praktijk voor? Wat kun je als medewerker en werkgever doen om optimaal te functioneren? Wat zijn zaken die verbeterd kunnen worden? Waar hebben medewerkers behoefte aan? Welke zaken gaan goed en wat kan er verbeterd worden? Kortom hoe maak je werk van duurzame inzetbaarheid?

Het antwoord op bovenstaande vragen begint met inzicht. Het dashboard duurzame ontwikkeling geeft duidelijk inzicht in de huidige situatie en ontwikkelkansen, voor medewerkers en organisaties.

Dashboard Duurzame Ontwikkeling

Dashboard

Meten is weten! Een succesvolle ontwikkeling begint met een goede analyse. Het dashboard biedt helder en overzichtelijk inzicht in de belangrijkste personeelskenmerken. Praktisch, objectief inzicht in zaken die goed gaan en zaken die om verbetering vragen.

Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid is gericht op alles wat er aan bijdraagt dat mensen hun hele loopbaan optimaal kunnen functioneren. Het dashboard geeft duidelijk inzicht in gezondheid, welzijn, betrokkenheid, wendbaarheid en ontwikkelpotentieel.

Ontwikkeling

Organisaties zijn succesvol door de mensen die er werken. Het ontwikkelen van optimale werkomstandigheden zorgt voor optimale groei en prestatie. Het dashboard is een ontwikkeltool, gericht op praktische ontwikkelmogelijkheden voor medewerker en organisatie.

Waarin geeft het dashboard inzicht?

Gezondheid medewerker

Objectief inzicht in de fysieke- en mentale gezondheid en werk-privé balans.

Medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid

Objectief inzicht in management en leiding, betrokkenheid, middelen en faciliteiten, arbeidsvoorwaarden, werkdruk en autonomie, verloopgeneigdheid, agressie en ongewenst gedrag.

Wendbaarheid en professionele ontwikkeling

Objectief inzicht in ontwikkelmogelijkheden, ontwikkelbehoefte en loopbaanflexibiliteit.

Belangrijke signaalvragen

Objectief inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor werkgever en werknemer.

Duurzame ontwikkel cyclus

Ontwikkelcyclus Dashboard Duurzame Ontwikkeling
Sinds
Tijdsinvestering
min
Minimaal aantal medewerkers
Hoofddimensies

DDO is een mooi en praktisch instrument. De DDO geeft waardevolle informatie over hoe het met jouw medewerkers gaat. Waar nodig krijg je concrete handvatten om actie te ondernemen.

Mariëlle Slager Lef! Werkt DDO-partner
Mariële Slager
Manager Lef! Werkt

Een praktisch instrument, geeft direct veel inzicht en belangrijke stuurinformatie voor mijn klanten!

Jan Helmink
Jan Helmink
Arbo deskundige, PO-bedrijfsarts

De beste investering voor een gezond, inspirerend en duurzaam werkklimaat.

Vita Business partner DDO
Ester Wassing en Marleen Haverkate
Vitabusiness, verzuimpreventie en integrale vitaliteit

Vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassing. Iedere organisatie kan hiermee werken aan duurzame inzetbaarheid.

Arjan Bentsink A&O pscyholoog
Arjan Bentsink
A&O Psycholoog

Met het Dashboard kan heel gericht gewerkt worden aan duurzame inzetbaarheid. Ik vind het Dashboard van grote toegevoegde waarde voor organisaties en de mensen die er werken!

Jolanda Bouwmeester HR business partner Dashboard Duurzame Ontwikkeling DDO
Jolanda Bouwmeester
HR Business partner

Het DDO helpt ons mede het verbeterpotentieel van de organisatie en medewerkers helder te maken.

Ineke Nijen Es partner DDO
Ineke Nijen Es
Directeur Ondernemersacademie

DDO is een overzichtelijke en handzame methode die concrete handvatten geeft om met Duurzame Inzetbaarheid binnen organisaties aan de slag te gaan en voor mij belangrijk: op wetenschappelijke theorieën gestoeld 

A&O Psycholoog Christie van Wendel de Joode partner DDO
Christie van Wendel de Joode
A&O Psycholoog

Betrouwbaar, objectief inzicht in belangrijkste werkkenmerken

Anoniem invullen, voorkomen sociale wenselijkheid. Weten wat er echt leeft

Inzetbaar als periodiek medisch onderzoek (PMO), met medisch onderzoek

Geschikt voor bedrijven/teams/groepen vanaf circa 15 medewerkers

Makkelijk inzetbaar, praktische , concrete resultaten en adviezen

Goede ondersteuning en advies over inzet en vervolgacties

Betrouwbaar, goede validiteit en optimale bescherming privacy

Nederlands en Engels

Geen vervanger voor goed contact, gesprek

Niet inzetten bij onvoldoende ontwikkelbereidheid

Dashboard duurzame ontwikkeling Ipad

DDO Partners

Onderstaande partners werken met het DDO, ieder vanuit eigen specifieke professionele expertise. DDO partners werken zo nodig samen voor het realiseren van optimale ontwikkeling van individu en organisatie. Met altijd een vast aanspreekpunt van intake en afname tot analyse en interventie.

DDO partners beschikken over jarenlange, theoretische en praktische ervaring op het vlak van vitaliteit, organisatieontwikkeling, persoonlijk leiderschap of HRM.

Nieuws

Zie al ons nieuws