Praktisch aan de slag met positieve ontwikkeling

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Iedere organisatie heeft belang bij gemotiveerde, deskundige, gezonde medewerkers. Als medewerker wil je een prettig privé leven en plezier en voldoening uit je werk halen. Maar hoe zorg je daar in de praktijk voor? Wat kun je als medewerker en werkgever doen om optimaal te functioneren? Wat zijn zaken die verbeterd kunnen worden? Waar hebben medewerkers behoefte aan? Welke zaken gaan goed en wat kan er verbeterd worden? Kortom hoe maak je werk van duurzame inzetbaarheid?

Het antwoord op bovenstaande vragen begint met inzicht. Het dashboard duurzame ontwikkeling geeft duidelijk inzicht in de huidige situatie en ontwikkel kansen, voor medewerkers en organisaties.

Dashboard Duurzame Ontwikkeling

Dashboard

Meten is weten! Een succesvolle ontwikkeling, begint met een goede analyse. Het dashboard biedt helder en overzichtelijk inzicht in de belangrijkste personeelskenmerken. Praktisch, objectief inzicht in zaken die goed gaan en zaken die om verbetering vragen.

Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid is gericht op alles wat er aan bijdraagt dat mensen hun hele loopbaan optimaal kunnen functioneren. Het dashboard geeft duidelijk inzicht in gezondheid, welzijn, betrokkenheid, wendbaarheid en ontwikkelpotientieel.

Ontwikkeling

Organisaties zijn succesvol door de mensen die er werken. Het ontwikkelen van optimale werkomstandigheden zorgt voor optimale groei en prestatie. Het dashboard is een ontwikkeltool, gericht op praktische ontwikkelmogelijheden voor medewerker en organisatie.

Waarin geeft het dashboard inzicht?

Gezondheid medewerker

Objectief inzicht in de fysieke- en mentale gezondheid en werk-privé balans.

Medewerkers tevredenheid en betrokkenheid

Objectief inzicht in Management en leiding, betrokkeneheid, middelen en faciliteiten, arbeidsvoorwaarden, werkdruk en autonomie, verloopgeneigdheid, agressie en ongewenst gedrag.

Wendbaarheid en professionele ontwikkeling

Objectief inzicht in ontwikkelmogelijkheden, ontwikkelbehoefte en loopbaanflexibiliteit.

Belangrijke signaalvragen

Objectief inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor werkgever en werknemer.

Dashboard duurzame ontwikkeling Ipad

Duurzame ontwikkel cyclus

Vragen
min
Tijdsinvestering
Minimaal aantal medewerkers
Hoofddimensies

Betrouwbaar, objectief inzicht in belangrijkste werkkenmerken

Anoniem invullen, voorkomen sociale wenselijkheid

Echt weten wat er leeft binnen de organisatie en daarop sturen

Speciaal voor bedrijven/organisaties vanaf 25 medewerkers

Makkelijk inzetbaar, praktische , concrete resultaten en adviezen

Goede ondersteuning en advies over inzet en vervolgacties

Objectieve data als aanvulling op bestaand contact, gesprekken

Persoonlijk dashboard, inzicht en advies individuele medewerker

Organisatiedashboard, inzicht en advies op organisatieniveau

Betrouwbaar, goede validiteit en optimale bescherming privacy

Niet inzetten bij onvoldoende ontwikkelbereidheid

Geen vervanger voor goed contact, gesprek

Geen vervanger wettelijk verplichte PMO (enkele branches)

Begeleiding door DDO-spealisten

Het dashboard is eenvoudig en duidelijk in gebruik. Voor een optimale inzet en effect, wordt het gehele traject begeleid door een ervaren DDO-specialist.

Een vast aanspreekpunt van intake en afname tot analyse, interventievoorstellen en terugkoppeling. Alle DDO-specialisten/ licentienemers hebben jarenlange, theoretische en praktische ervaring op het vlak van vitaliteit, organisatieontwikkeling en HRM

Arjan Bentsink A&O Psycholoog
Arjan Bentsink, A&O psycholoog / bedrijfspsycholoog

Vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassing in het MKB. Iedere organisatie kan hiermee werken aan duurzame inzetbaarheid.

Jan Helmink, Arbo deskundige, PO-bedrijfsarts

Een praktisch instrument, geeft direct veel inzicht en belangrijke stuurinformatie voor mijn klanten!

Vita Business partner DDO
Team VitaBusiness Verzuimpreventie en Integrale Vitaliteit

De beste investering voor een gezond, inspirerend en duurzaam werkklimaat door kortdurende en effectieve programma's op maat.

vacature Arbeids Organisatie psycholoog
Gezocht ervaren strategisch HR professional /A&O psycholoog

Werk jij zelfstandig? Adviseer jij jouw klanten op gebied van organisatieontwikkeling? Geïnteresseerd in de inzet van DDO bij jouw en onze klanten? Wij zoeken jou!

Nieuws

Zie al ons nieuws