Engelstalige DDO versie beschikbaar

Engelstalige DDO versie

Vanaf heden is het Dashboard Duurzame Ontwikkeling, naast de vertrouwde Nederlandstalige versie, nu ook beschikbaar in de Engelse taal. Hiermee is het DDO breder inzetbaar en ook geschikt voor organisaties met internationale, Engels sprekende medewerkers. Medewerkers kunnen eenvoudig hun eigen taal kiezen.

De Engelstalige variant is ontwikkeld naar aanleiding van een vraag van een klant. Een internationaal werkend high-tech maakbedrijf, met diverse buitenlandse medewerkers. Deze organisatie onderkent de absolute belang van gemotiveerde, deskundige en gezonde medewerkers. Ze ervaren de noodzaak van voortdurende ontwikkeling van mens en organisatie. Om een duidelijk beeld te krijgen in de huidige situatie en ontwikkelkansen, voor medewerkers en organisatie wilde men graag het DDO inzetten. Vooral vanwege zijn volledige en tegelijkertijd praktische opzet. Voor de ontwikkeling van deze organisatie zijn de internationale medewerkers van groot belang, dus ook deze medewerkers wilde men graag betrekken bij het DDO. Deze concrete vraag naar een Engelstalige versie vormde voor Arjan Bentsink, ontwikkelaar van het DDO, een perfecte aanleiding voor het toevoegen van Engelstalige vragenlijsten en -dashboard.

Er is bij het vertalen van de teksten rekening gehouden met het feit dat de Engelse taal niet altijd de moedertaal is. De begrijpelijkheid en leesbaarheid is daarom onderzocht bij een afwisselende groep internationale studenten van het Hutchinson Community College, Kansas USA. Deze groep bestond uit diverse (non)native speaking studenten met verschillende nationaliteiten en opleidingsniveaus.

Met het toevoegen van deze Engelstalige versie is een mooie stap gezet in verder doorontwikkeling van het DDO. Als er aanleiding toe is kunnen meerder talen worden toegevoegd.

Wil je meer weten over het DDO lees hier een korte introductie, lees meer over de wetenschappelijke achtergronden, of kijk verder op deze site.