Slimregeling Subsidie voor Duurzame Ontwikkeling in het MKB

Slim subsidieregeling ontwikkeling in het MKB

Onder de naam SLIM, stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 2020 €48 miljoen beschikbaar, voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt €1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben hiervoor vaak minder kennis in huis. Of minder tijd en geld dan grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Vooral omdat hier veel seizoensarbeid is. De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb wil hier verandering in brengen.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen,
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van de ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden van werkenden in de onderneming door de inzet van het Dashboard Duurzame Ontwikkeling.

SLIM regeling, subsidie voor inzet Dashboard Duurzame Ontwikkeling

De regeling biedt ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Het Dashboard Duurzame Ontwikkeling sluit hier optimaal op aan. Met de inzet van het Dashboard Duurzame Ontwikkeling kunt u praktisch aan de slag met de duurzame ontwikkeling van medewerker en organisatie. Lees op deze website alles over het dashboard, zoals de wetenschappelijke achtergrond en de praktische werkwijze die speciaal ontwikkeld is voor toepassing in het mkb.

Meer weten over deze ontwikkelsubsidie?

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op de website van het ministerie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Wij vertellen u graag over de verdere details van de subsidie regeling. En de mogelijkheden en voordelen van de inzetten van het Dasboard Duurzame Ontwikkeling in uw organisatie.

Heeft u vragen, neem gerust contact op, wij denken graag met u mee.