Leven Lang Ontwikkelen met Dashboard Duurzame Ontwikkeling ‘LLO meets DDO’

Leven Lang Ontwikkelen LLO

Kwalitatief onderzoek naar loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen

De inzet en samenstelling van Dashboard Duurzame Ontwikkeling sluit goed aan bij de aanbevelingen uit recent onderzoek van prof. dr. Marinka Kuijpers en dr. Aniek Draaisma (2020). Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag hoe ‘leven lang ontwikkelen’ binnen organisaties wordt vormgegeven en kan worden versterkt. Het volledige onderzoek van Kuijpers en Draaisma is hier na te lezen.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het ontwikkelen van medewerkers vooral gericht is op de korte termijn behoeften van een organisatie. Er is meer aandacht voor het leren van kennis en vaardigheden, dan voor ontwikkelen op basis van persoonlijke mogelijkheden en drijfveren.

Definitie Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De onderzoekers komen in hun onderzoek tot de volgende definitie van Leven Lang Ontwikkelen

Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en de toekomst

De definitie sluit goed aan bij de uitgangspunten en dimensies van het Dashboard Duurzame Ontwikkeling. ‘Hiermee is het DDO een praktisch hulpmiddel voor het bevorderen van LLO. ‘

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een negental aanbevelingen voor meer toekomstgerichte ontwikkeling. Deze aanbevelingen sluiten goed aan bij de uitgangspunten, opbouw en de praktische inzet van het Dashboard Duurzame Ontwikkeling. Hiermee kan de inzet van DDO een positieve bijdrage leveren het versterken van Leven Lang Leren.

Aanbeveling 1: voer met elkaar het gesprek over welk perspectief op leven lang ontwikkelen leidend is en waarnaar wordt gestreefd.

Aanbeveling 2: verbind het economische perspectief aan het zingevingsperspectief, denk loopbaangericht.

Aanbeveling 3: zorg dat beleid op een leven lang ontwikkelen gericht is op de toekomst en op duurzame inzetbaarheid: anticipatie, flexibiliteit en gezondheid.

Aanbeveling 4: zet ontwikkeling niet alleen curatief en preventief in, maar ook en vooral amplitief (kwaliteiten en motieven versterken).

Aanbeveling 5: zorg dat medewerkers kunnen leren om zelfregie te nemen: zet in op het formuleren van de vraag naast het organiseren van het aanbod.

Aanbeveling 6: maak collectief en informeel leren in netwerken mogelijk, waarbij zowel collectieve als individuele doelen worden gewaarborgd.

Aanbeveling 7: borg een leven lang ontwikkelen in de organisatie.

Aanbeveling 8: zorg voor professionalisering en facilitering van managers en HR-functionarissen om leiding en begeleiding te kunnen geven aan een leven lang ontwikkelen.

Aanbeveling 9: organiseer vervolgonderzoek om de ontwikkeling van perspectief, begeleiding en organisatie van een leven lang ontwikkelen te volgen en te stimuleren.

Meer weten over LLO of DDO?

Wilt u weten wat de inzet van het DDO voor uw organisatie kan betekenen? Wilt u serieus werk maken van een toekomstgerichte ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie? Neem gerust contact op, wij denken graag met u mee.