Subsidie MKB Provincie Gelderland

Subsidie SMART-overbruggingsplan MKB Provincie Gelderland

Ondernemers met max. 50 werknemers kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen om hun bedrijf toekomstbestendig maken door middel van sociale innovatie. Subsidie wordt verstrekt op basis van een SMART-overbruggingsplan. Er is ruimte voor 80 aanvragen. De regeling opent op 3 mei 2021. De volledig vooraankondiging over de subsidieregeling SMART overbruggingsplan MKB lees je hier.

De wereld na Covid

Provincie Gelderland wil haar MKB-ondernemers helpen de blik weer naar voren te richten nu het einde van de pandemie in zicht lijkt te komen. Daarom maakt ze 2 miljoen beschikbaar via de subsidieregeling SMART overbruggingsplan MKB. 

Innovatief organiseren en talentontwikkeling met inzet van het DDO

Wil jij in je MKB-onderneming aan de slag met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de arbeidsorganisatie, het benutten van competenties van medewerkers en het ontplooien van hun talenten? Het DDO is speciaal ontwikkelt met het doel om hier op praktische wijze vorm aan te geven.

MKB-bedrijven met maximaal 50 medewerkers kunnen subsidie aanvragen. Er is ruimte voor 80 subsidieaanvragen van 25.000 euro. Er wordt 20% cofinanciering verwacht van het bedrijf zelf.

Subsidie waarvoor

Je kunt subsidie aanvragen voor de voorbereiding en uitvoering van een SMART-overbruggingsplan. In dit plan omschrijf je de voorgenomen activiteiten op het gebied van:

  • Sociale innovatie: flexibel organiseren (innovatieve organisatievormen), dynamisch managen (nieuwe managementvaardigheden), slimmer werken en talentontplooiing (hoogwaardige arbeidsrelaties) en/of co-creatie (samenwerking met externe organisaties);
  • Medewerkersgerichte opleidingen: het benutten van competenties en de ontplooiing van talent door  opleiding;
  • Anders en slimmer werken en leren: nieuwe vormen van samenwerken en talentontplooiing;
  • Resultaatgerichtheid: de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zijn duidelijk
  • Toekomstbestendigheid van de onderneming: de onderneming wordt voorbereid op de toekomst

Het gaat hierbij om nieuwe investeringen in sociale innovatie die niet eerder werden gedaan binnen de onderneming. De kennis en ervaring die wordt opgedaan moet worden gedeeld, zodat ook anderen kunnen leren van dit voorbeeld.

Inhoudelijke voorwaarden

Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de slag gaat met de voorbereiding en uitvoering van een SMART-overbruggingsplan om toekomstbestendig uit de Covid-19 crisis te komen. Uit dit plan moet blijken:

  1. Dat de activiteiten bijdragen aan het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de onderneming
  2. Dat de activiteiten bijdragen aan het benutten van competenties en het ontplooien van talent van medewerkers
  3. Hoe de kennis en ervaringen openbaar en toegankelijk worden gedeeld

Procesvoorwaarden subsidie

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als er bij de voorbereiding een intakegesprek heeft plaatsgevonden met een inhoudelijk adviseur van provincie Gelderland. In dit gesprek wordt besproken hoe aan de criteria wordt voldaan aan de hand van het format projectplan dat de provincie beschikbaar maakt voor deze subsidieregeling. Het plannen van zo’n afspraak verloopt via een aanmeldformulier op de subsidiepagina. De uitvoering moet binnen 1 jaar gerealiseerd zijn.

Meer informatie

 Ben je benieuwd naar mogelijkheden van ontwikkeling van jouw organisatie en jouw medewerkers? Benieuwd hoe hoe het Dashboard Duurzame Ontwikkeling hierbij kan helpen?

Neem dan zeker contact op. Ik denk graag met je mee en ondersteun graag bij het opstellen en uitvoeren van het projectplan en het aanvragen van de subsidie!